Bouwstenen

De bouwstenen van de gemeentemonitor zijn indicatoren. De data die deze indicatoren voeden zijn afkomstig uit verschillende bronnen:

  • Centraal geregistreerde databanken afkomstig van federale of Vlaamse instellingen.
  • Een grootschalige survey bij de inwoners van de 295 gemeenten (alle Vlaamse gemeenten met uitzondering van de 13 centrumsteden). De survey gaat de tevredenheid, het gedrag en de participatie van de inwoners na.

Er worden voor de gemeentemonitor geen bijkomende cijfergegevens opgevraagd bij de lokale besturen.

De survey-vragen vormen een aanvulling op de centraal geregistreerde gegevens. In elke gemeente zal een representatief staal van de inwoners bevraagd worden. In navolging van de socio-economische bevraging van 2001, zal dit een unieke databron zijn. In die zin zal de gemeentemonitor een uniek monitoringsinstrument zijn, waarbij voor elke gemeente op een uniforme manier zowel geregistreerde data als surveydata worden geïntegreerd in één rapport.