Contactgegevens

Katie Heyse - Agentschap Binnenlands Bestuur

Hilde Schelfaut - Studiedienst van de Vlaamse Regering (Departement Kanselarij en Bestuur)

gemeentemonitor@vlaanderen.be