Survey

De Studiedienst van de Vlaamse Regering zal deze grootschalige gemeentesurvey uitvoeren en verwerken tot indicatoren op gemeentelijk niveau. De bevraging wordt via een aselecte steekproef uitgevoerd bij de inwoners van 16 jaar en ouder in 295 Vlaamse gemeenten (alle Vlaamse gemeenten met uitzondering van de 13 centrumsteden). Voor de centrumsteden vindt een parallelle bevraging plaats in het kader van de Stadsmonitor.

De survey gaat de tevredenheid, het gedrag en de participatie van de inwoners na. In elke gemeente wordt een representatief staal van de inwoners bevraagd, zodat statistisch betrouwbare uitspraken voor elke gemeente mogelijk zijn.

De privacywetgeving wordt gerespecteerd: alle gegevens worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. Er worden enkel algemene cijfertabellen op gemeentelijk niveau van de antwoorden gemaakt.

In navolging van de socio-economische bevraging van 2001, zal dit een unieke databron zijn.

In elke gemeente krijgen een aantal inwoners een brief in de bus met de vraag om deel te nemen aan de survey. De bevraging loopt van 21 maart tot eind april.


Het veldwerk van de survey Gemeentemonitor is afgelopen. De afgelopen maanden kregen heel wat inwoners uit alle Vlaamse gemeenten een brief in de bus met de vraag om deel te nemen aan de survey 'Wat vind jij van je gemeente?'.

Dankzij de medewerking van deze mensen kregen we een goede respons. Bedankt daarvoor!

Via loting uit de ontvangen vragenlijsten kwamen 5.000 gelukkige winnaars uit de bus. Deze ontvangen eerstdaags via post een bedankbon van 6 euro.

Ondertussen zijn we volop bezig met de verwerking van de resultaten. In maart 2018 maken we deze bekend!

Wij houden je op de hoogte!