Waarvoor kan de gemeentemonitor gebruikt worden?

Voorbereiding, opmaak en actualisering van de omgevingsanalyse en het meerjarenplan

De gemeentemonitor kan gebruikt worden voor het opmaken van een omgevingsanalyse aan de start van een nieuwe lokale bestuursperiode. Daarnaast kan hij ook ingezet worden om die omgevingsanalyse te actualiseren en de planning van het beleid bij te sturen in de loop van de bestuursperiode. De datareeksen op basis waarvan de gemeentemonitor is opgesteld, worden jaarlijks geactualiseerd. Deze datareeksen worden opgenomen voor alle Vlaamse gemeenten (dus niet enkel voor de 295 gemeenten, maar ook voor de centrumsteden). Op die manier is benchmarking mogelijk.

Benchmarking

De monitor biedt de mogelijkheid tot benchmarking. Hierbij kan een gemeente zich vergelijken met gelijkaardige andere gemeenten. Ook nemen we vergelijkingsmogelijkheden met specifieke groepen van gemeenten op (bijvoorbeeld de kustgemeenten). Daarnaast wordt ook vergelijking met de gemeenten grenzend aan de betrokken gemeente voorzien. Zelf een selectie van gemeenten instellen is ook mogelijk. We voorzien ook een vergelijking aan de hand van de Belfiusindeling van gemeenten. Aan de hand van deze ruime benchmarkmogelijkheden kan een bestuur zijn eigen resultaten interpreteren.

Gemeentegrensoverschrijdende trends en ontwikkelingen

Een bijkomende sterkte van de gemeentemonitor is dat met de resultaten inzichten worden verkregen in gemeentegrensoverschrijdende trends en ontwikkelingen (regiodetectie over gemeentegrenzen heen vb. gebruik voorzieningen, mobiliteitsgedrag, woningmarkt). De gemeentemonitor kan het strategisch proces van alle actoren voeden.

Tijdsreeksen

Ook vergelijkingen doorheen de tijd zijn wenselijk. Voor de gegevens die gehaald worden uit centraal geregistreerde datareeksen worden tijdsreeksen opgenomen. De gegevens uit de survey zijn een nulmeting, vermits het de eerste maal is dat een dergelijke bevraging gebeurt in Vlaanderen.