Wat is de gemeentemonitor?

De gemeentemonitor is een omgevingsscanner die de brede omgeving van elk Vlaamse gemeente in beeld brengt. De gemeentemonitor brengt zowel de externe als de interne omgeving in kaart aan de hand van indicatoren:

Externe omgeving

Deze cijferreeksen tonen evoluties van factoren en actoren die deel uitmaken van de maatschappelijke omgeving: zicht op de samenstelling bevolking, de beleidsdomeinen waarin het bestuur actief is.

Interne omgeving

Cijferreeksen die hun blik richten op de interne organisatie als bestuur (interne omgeving): zicht op het bestuur (inzet personeel, financiën, werking). Daarbij komen zowel het gemeentebestuur, als het OCMW-bestuur en eventuele autonome gemeentebedrijven aan bod.

Wat is de gemeentemonitor niet?

De gemeentemonitor is niet bedoeld om een evaluatie te maken van het beleid van de huidige lokale bestuursploeg, evenmin kan de monitor gebruikt worden om bepaalde lokale beleidsinitiatieven (operationele programma’s) te evalueren.

De monitor brengt de gemeentelijke omgeving, waar vele actoren actief zijn (burgers, bedrijven, middenveld, andere overheidsniveaus) in beeld. Al die actoren hebben invloed op hoe de gemeentelijke omgeving eruit ziet. 

De gemeentemonitor kan wel worden gezien als een evaluatie-instrument op een zeer algemeen niveau, als een evaluatie van de collectieve effecten op de maatschappelijke omgeving.

De focus van rapportering ligt duidelijk op de toestand van de gemeente en niet op de resultaten van het gemeentebestuur.